QUE HI POTS TROBAR A AQUEST BLOGG

Aquest blog pretén eser una eina de suort a l'aula per aque hi trobeu totat la informació que la professora trobi adient per ampliar coneixements i per facilitar-vos un grapat de recursos que eStàn a la Web i que poden facilitar-vos la vostra feina.

A la vegada, esper que poguem ampliar -lo amb les vostres aportacions, ja que la vostra col·laboració en el mateix serà puntuable a l'avaluació.

dilluns, 28 de juny de 2010

COMPETÈNCIES

Aquest mòdul es correspón amb la Unitat de Competència 3:
DESENVOLUPAR INTERVENCIONS D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL A PERSONES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES.

Les realitzacions que es corresponen amb aquest cicle són:
 1. Preparar l'espai i els materials necessaris per ales intervencions psicosocials, facilitant el desenvolupament autònom i la comunicació i la convivència entre els usuaris.
 2. Acompanyar els usuaris en els periodes de temps lliure i en les activitats d'oci programades.
 3. Col·labora em l'animació i en l'animació de la vida diària de la institució, actuant davant de les situacions de conflicte i resolent, en el seu nivell, les incidències elacionals sorgides.
 4. Ajudar l'usuari en la realització de les activitats i dels exercicis de manteniment i d'entrenament psicològic, rehabilitador, ocuapcional, etc., seguint les orientacions dels professionals competents.
 5. Mantenir realcions fluïdes amb els familiars dels usuaris, orientant-los, implicant-los i sensibilitzant-los en la cobertura de les seves necessitats maerials i relacionals.
 6. Ajudar l'usuari en la realització de les gestions necessàries per a la resolució d'assumptes personals i relacionals.
 7. Detectar demandes i necessitats especials provocades per situacions de deteriorament personal o de l'entorn familiar i/o social de l'usuari per a la seva derivació als professionals i als serveis socials competents.

Per a avaluar als alumnes del mòdul 4 es tindrà en compte el compliment dels següents criteris de realització:

 1. La distribució i manteniment de l'espai es realitza tenint en compte:
 • Les directrius i les orientacions prescrites pels professionals
 • Els objectius previstos en el programa d'intervenció.
 • El nombre d'usuaris i les seves característiques específiques.
 • Les activitats programades.
 • L'accessibilitat i la mobilitat autònoma dels usuaris.
 • Les necessitats de comunicació i de convivència del grup d'usuaris.
 • Les normes de seguretat i higiene.

 1. La disposició del mobiliari es realitza amb criteris de funcionalitat i de seguretat , intentan t respectar els gustos decoratius els usuaris.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada